Polonia Inclusive

Społeczność wspierająca kulturę, różnorodność i aktywizm w Kanadzie, Polsce i na całym świecie

 

Community

Społeczność

Jesteśmy społecznością wspierającą kulturę, różnorodność i rzecznictwo w Kanadzie, Polsce i na całym świecie.

Zostań członkiem lub wolontariuszem

Polonia Inclusive jest teraz zarejestrowaną organizacją non-profit. Obecnie poszukujemy członków zarządu, wolontariuszy i członków, którzy chcą dołączyć do naszego zespołu organizacyjnego i społeczności.

Partnerstwo

Polonia Inclusive jest częścią tętniącej życiem społeczności, która z dumą kultywuje i celebruje wiele naszych wspólnych wartości w Kanadzie i za granicą.

Dokonaj darowizny finansowej

Wszystkie wpłaty finansowe lub darowizny rzeczowe są bardzo cenione i pomogą pokryć koszty operacyjne Polonii Inclusive, a także inicjatyw, które prowadzimy.

O Nas

Polonia Inclusive zaprasza wszystkich Polaków, Kanadyczyków polskiego pochodzenia, a także ludzi podobnie myślących bez względu na pochodzenie, do przyłączenia się do naszej społeczności.

MISJA

Polonia Inclusive jest społecznością wspierającą kulturę, różnorodność i aktywizm w Kanadzie, Polsce i na całym świecie.

WIZJA

Polonia Inclusive ma na celu ciągłe budowanie rosnącej wspólnoty ludzi, którzy dążą do rozwoju i promowania następujących celów i wartości:

NIEDOGMATYCZNOŚĆ

Polonia Inclusive nie jest powiązana z żadną konkretną grupą religijną ani polityczną.

INKLUZYWNOŚĆ

Polonia Inclusive uważa, że różnorodność jest piękna.

Polonia Inclusive to społeczność inkluzywna, afirmująca przesłania ludzi bez względu na:

  • Umiejętności,
  • Wygląd zewnętrzny,
  • Tożsamość płciową,
  • Orientację seksualną,
  • Pochodzenie rasowe, etniczne i kulturowe,
  • Przekonania religijne,
  • Ideologie polityczne,
  • Pochodzenie społeczne i ekonomiczne oraz,
  • Status obywatelski.
POLSKA KULTURA W KANADZIE

Lokalnie Polonia Inclusive ma na celu wzmacnianie i promowanie różnorodnych perspektyw związanych z kulturą polską i polsko-kanadyjską w całej Kanadzie.

Polonia Inclusive zamierza łączyć polskie i polsko-kanadyjskie społeczeństwo w całej Kanadzie.

MOST MIĘDZY KANADĄ A POLSKĄ

Na arenie międzynarodowej Polonia Inclusive ma być pomostem między Kanadą a Polską w zakresie bieżących wydarzeń, polityki, zagadnień, innowacji i idei kulturowych.

SPOŁECZNOŚĆ

Polonia Inclusive ma na celu promowanie silnych więzi przyjaźni, wzajemnego szacunku i zrozumienia między członkami tej organizacji.

Polonia Inclusive to przestrzeń społecznościowa, która wita wszystkich członków w bezpieczny i wspierający sposób.

Polonia Inclusive ma na celu tworzenie więzi z podobnie myślącymi grupami kulturowymi, społecznymi i środowiskowymi w Kanadzie i za granicą w celu wzmocnienia treści, działań i wydarzeń, które są zgodne z naszą misją i wartościami.

SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA

Celem Polonia Inclusive jest wspieranie i rozwijanie praw człowieka, równości społecznej i kwestii środowiskowych.

Polonia Inclusive wspiera i broni równości i podstawowych praw człowieka wszystkich osób, niezależnie od płci, rasy, pochodzenia etnicznego, narodowości, koloru skóry, religii, języka, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, wieku, umiejętności lub jakiegokolwiek innego aspektu tożsamości.

DZIAŁANIE

Polonia Inclusive podejmuje inicjatywy, które mają na celu podnoszenie świadomości społecznej i opowiadanie się za pozytywnymi działaniami zgodnymi z naszą misją, wizją i wartościami, jednocześnie pracując na rzecz promowania praw człowieka, równości i szacunku dla różnorodności.